Geloof En Wetenschap Essay

Geloof En Wetenschap Essay-81
Juist in een tijd van geloofscrisis is het zaak het geloof te conserveren. Wat ongeloofwaardig is, is het veelgehoorde advies dat Kerk opvattingen die niet goed in de markt liggen maar prijs moet geven. Wetenschap, techniek en welvaart denderen maar voort, maar desondanks blijven de frustraties, depressies, angst, dood, afgunst, kansen op onheil even groot als die van onze Neanderthaler voorouders.Het valt mij op dat het juist gelovigen zijn die er geen wensdenken op nahouden, maar met een bijzonder nuchtere blik de wereld observeren en analyseren.

Juist in een tijd van geloofscrisis is het zaak het geloof te conserveren. Wat ongeloofwaardig is, is het veelgehoorde advies dat Kerk opvattingen die niet goed in de markt liggen maar prijs moet geven. Wetenschap, techniek en welvaart denderen maar voort, maar desondanks blijven de frustraties, depressies, angst, dood, afgunst, kansen op onheil even groot als die van onze Neanderthaler voorouders.Het valt mij op dat het juist gelovigen zijn die er geen wensdenken op nahouden, maar met een bijzonder nuchtere blik de wereld observeren en analyseren.

Tags: Impressionism EssaysThesis Tutorials VideoHow To Begin A College Application EssayHow To Write A Writing AssignmentCrucible Literary Analysis EssayArgement Essays Fro English

In 1960 ontving hij de monseigneurtitel vanwege zijn verdiensten op dit vlak. Zoals de Big Bang theorie het fundament is van de moderne kosmologie, zo is de genetica het fundament van de moderne biologie.

Ook deze theorie is ontsproten aan een katholiek brein: de monnik Gregor Mendel ( 1884).

Als katholiek kun je niet anders dan geloven dat God bestaat, dat God alles geschapen heeft met een bedoeling, dat Zijn Zoon Jezus ons de weg voorgeleefd heeft naar dat einddoel.

Het is de taak van de opperherder van de Kerk om dit geloofsgoed ongeschonden te bewaren. Aardige paradox De geschiedenis blijkt immers een geschiedenis van herhalingen te zijn: oorlogen, financiële crisissen, pandemieën. Desondanks blijft het seculiere tijdperk vertrouwen op verbetering.

De natuurwetenschap roept veel rationele en logische vragen op die buiten het bereik van haar eigen methoden vallen.

Denk aan de vraag naar de ultieme grondslag van het bestaan.De katholieke traditie heeft altijd de wisselwerking gezocht.De Kerk heeft altijd de twee uitersten verworpen: het rationalisme (de rede zonder geloof), maar ook het fideïsme (geloof zonder rede).Waarom bestaat er iets in plaats van niets, is niet een vraag waarop natuurwetenschap een antwoord kan formuleren.Iemand als Dawkins miskent het feit dat de wetenschap op het niveau van de kennisleer opereert.De geschiedwetenschap komt niet alleen vooruit door de introductie van nieuwe metaforen, maar ook door de systematische kritiek op oude metaforen.De metafoor dient dan als schietschijf voor kritische historici en geeft op die manier indirect richting aan het onderzoek.Eigenlijk geeft hij aan de wetenschap een metafysische betekenis die zij niet heeft.Wat mij betreft is dat een juiste conclusie, maar voor een atheïst is dit een wonderlijke constructie.Het mooie van atheïsten vind ik wel dat ze – terwijl ze wonderen van de hand wijzen – er met een groot geloof op vertrouwen dat IMF, Silicon Valley, politiek en Johan Cruijff alle kwalen van de mensheid zullen verhelpen. e vermeende oorlog tussen geloof en natuurwetenschap is eigenlijk weinig meer dan een metafoor, een beeld om een in wezen heel complexe relatie te kunnen begrijpen.

SHOW COMMENTS

Comments Geloof En Wetenschap Essay

The Latest from nz-sites.ru ©